29/05/2020

Passejant amb distància social però amb proximitat emocional