05/05/2020

Guia de recomanacions per exercir l’assistència virtual en Atenció precoç

 

 

 

 

Benvolguts,

 

 

La pandèmia de la Covid-19 i el consegüent estat d’alarma, ens ha imposat, de forma inesperada i ineludible, la modificació de la nostra pràctica clínica en els Centres d’Atenció Precoç.

 

Atenem a una població molt diversa i plural amb necessitats i malestars singulars però tots plegats compartim i estem exposats a les escletxes que aquesta crisi sanitària ha generat en l’àmbit social i econòmic, l’entrada de les restriccions de llibertats o les incerteses que fan trontollar la nostra clínica.

 

Els professionals com els funambulistes ens trobem davant d’un nou desafiament que posa a prova els nostres recursos personals i professionals; construir un “saber fer” per fora de la norma que ens havia orientat  fins ara i respondre a la nova demanda del social. Aquest nou paradigma d’excepcionalitat ens obliga a repensar, reinventar i traçar nous camins per desenvolupar la nostra tasca clínica.

 

La distància entre els cossos se’ns imposa, el presencial ha quedat en un segon pla i el virtual esdevé gairebé l’única modalitat per establir llaç social. És per aquest motiu, que animem i encoratgem als professionals a utilitzar els mitjans disponibles per acostar-nos als nostres infants i famílies (trucades, videoconferències, correus electrònics, Whatsapp, etc.). Sabem que això comporta uns límits que no s’han d’elidir ni obviar. Tot el contrari, el temps ens permetrà poder llegir-los i construir-ne un saber.

 

Però donada la greu crisi que estem vivint i la incertesa que l’acompanya, considerem que la invenció ha de prevaldre per sobre la paralització com la millor via per a tractar amb la insòlita realitat a la qual ens enfrontem.

 

Sabem que quan l’Altre està menys present, més ens hi aferrem. La majoria de  famílies demanden, requereixen i agraeixen compartir les seves vivències, inquietuds, incerteses i necessitats, sabem també que altres, prefereixen mantenir-se a l’espera.

 

Però i als infants? Qui els escolta?

 

La majoria dels infants amb qui treballem requereixen un imaginari, d’una imatge que sostingui la nostra presència, donada la seva dificultat per simbolitzar l’absència. Altres elaboren les seves dificultats de separació a partir de la presència-absència del referent, dels pares, etc. Aquesta crisi ha suposat una ruptura abrupta d’aquest vaivé que facilita la separació i la constitució subjectiva de l’infant. Potser, fer-nos presents a través de la nostra imatge és una de les vies per reactivar aquest treball. Podem emprar contes, joguines, cançons, balbucejos, bombolles de sabó, titelles, pintar, endevinalles, compartir dibuixos, videojocs, etc. Sempre guiant-nos pel cas per cas i per la singularitat del nen i de la família amb qui treballem.

 

Des de l’ACAP, us animem a treballar telemàticament amb els infants i buscar els recursos necessaris o inventar nous mitjans per mantenir el vincle i brinda’ls-hi un espai on allotjar les seves angoixes i dificultats subjectives. Hem de deixar de banda les nostres pors, resistències i l’ortodoxa per respondre a les necessitats actuals.

 

Es per aquest motiu, que des de l’ACAP proposem l’obertura d’un grup de treball per elaborar i analitzar els efectes del confinament en els nostres infants i famílies.

 

Impulsem la participació i la col·laboració activa dels membres a l’hora de compartir reflexions, pensaments, incerteses que seran recollides i publicades en la nostra web.

 

I per últim, ens responsabilitzem de sensibilitzar la comunitat sobre la promoció de la salut infantil, la prevenció i la detecció i l’atenció precoç vers els infants.

 

Us adjuntem la guia elaborada pel COPC de recomanacions per exercir la telepsicologia.

 

https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15446/v/Guia%20de%20recomanacions%20per%20exercir%20la%20telepsicologia.pdf?tm=1587731328

 

 

I dos articles de l’ American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) que avalen la modalitat d’assistència telemàtica en logopèdia. https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asha.org%2FEvidenceMapLanding.aspx%3Fid%3D8589944872%26recentarticles%3Dfalse%26year%3Dundefined%26tab%3Dall&data=02%7C01%7C%7C8b85bdf9b8c54242883c08d7e8431f77%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637233247303125877&sdata=BTufIveovxN43DayxiRY1rzJ9YeKyruLm%2FfT6XR2lh0%3D&reserved=0

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asha.org%2Fpractice-portal%2Fprofessional-issues%2Ftelepractice%2F&data=02%7C01%7C%7C8b85bdf9b8c54242883c08d7e8431f77%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637233247303125877&sdata=VBGpgZO9D5HWGo%2FV%2Bzca%2FPOhlvUxMTbUznlcm7wangQ%3D&reserved=0

 

 

Atentament,

 

La Junta Directiva de l’ACAP