Preguntes freqüents

Què és l'Atenció Precoç?
L’Atenció Precoç és el conjunt d’actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament, sigui d’origen biològic, psicològic o social, o que es troben en situació de risc de patir-ne.
Què és el Servei d’Atenció Precoç ?
L’Atenció Precoç és el conjunt d’actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament, sigui d’origen biològic, psicològic o social, o que es troben en situació de risc de patir-ne.
Què costa el Servei?
El Servei és universal i gratuït a tot Catalunya.
Què ofereix el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)?
El Servei d’Atenció Precoç és un servei públic integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. És un servei especialitzat que es presta a través d’una xarxa sectoritzada de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), estesa per tot el territori de Catalunya. El servei és gratuït i les famílies i professionals interessats o preocupats per algun aspecte relacionat amb el desenvolupament de l’infant poden adreçar-se directament al CDIAP que inclogui el municipi de residència de la família en la seva zona d’atenció.