01/04/2020

Comunicat de la junta de l’Acap en relació a la vulneració del dret a l’excepcionalitat del confinament dels infants amb Tea i conductes disruptives