15/04/2020

15 d’abril- Dia Mundial de l´Atenció Precoç. 30 anys ACAP

 

Avui, dia de l’Atenció Precoç, malgrat la situació d’excepcionalitat que estem vivint i la greu crisis sanitària, social i econòmica, volem celebrar els trenta anys de funcionament dels nostres centres i posar en valor la tasca que realitzem amb la petita infància i les seves famílies.

 

Des de la interdisciplinarietat, que ens aporta una mirada holística, coordinada  i de qualitat, vetllem per acompanyar, guarir i oferir els recursos necessaris per als nostres infants i famílies. Adoptant mesures encaminades a la prevenció, a la detecció precoç de riscos psíquics, físics o socials i a la intervenció com a procés que garanteixi l’òptim  desenvolupament global dels nostres infants, sempre respectant les seves singularitats i necessitats particulars.

 

Tenim per davant el gran repte de visibilitzar la nostre especificitat, la de traçar nous camins per atendre i treballar amb els nostres infants i famílies i la de reivindicar la importància de la nostra tasca, com a element de prevenció i intervenció. Fet que garanteix que aquests infants i famílies trobin la comitiva, l’escolta i els recursos deguts perquè aquest nen/a pugui construir-se el seu lloc en el món . Seguim!