L’Associació Catalana d’Atenció Precoç és l’Entitat associativa que agrupa als professionals que treballen als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Catalunya.

 

 

L’entitat es va crear el 1990, com Associació sense ànim de lucre i està inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, secció 1ª, amb el número 11.951.

 

Alguns dels objectius definits als seus estatuts són:

 

  1. Promoure la recerca sobre el desenvolupament infantil i els seus transtorns, aixì com els mètodes i sistemes pel tractament de les discapacitats.
  2. Impulsar la participació i la col·laboració activa dels membres.
  3. Organitzar tot tipus d’actes, serveis i treballs, jornades, seminaris, congressos i simpòsiums, així com grups de treball en relació als temes del sector.
  4. Promoure i fomentar tot tipus d’activitats dedicades a l’Atenció Precoç. Informar mitjançant tot tipus de publicacions.
  5. Intercanvi d’experiències i programes pel que fa a l’atenció directa a l’infant, la família i suport per a la integració a l’escola.
  6. Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions implicades en l’Atenció Precoç, a fi de col·laborar conjuntament en l’objectiu social.
  7. Sensibilitzar la comunitat sobre la promoció de la salud infantil, la prevenció, la detecció i l’Atenció Precoç vers els infants amb discapacitat. Promoure la legislació adient i la seva modificació, reivindicar el drets dels seus membres i de les persones ateses en aquest camp, així com possibilitar el diàleg amb les diferents Administracions Públiques.

 

 

Què és l'atenció precoç?
El Llibre Blanc de l'ACAP
Què és l'ACAP
L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu o que corren el risc de patir-ne.

 

 

A Catalunya, el Servei d’Atenció Precoç és un servei social d’atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials, que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública mitjançant la Llei 4/1994, de 20 d’abril.

 

El Servei és prestat pels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i la seva activitat està regulada pel Decret 261/2003 de 21 d’octubre, organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada repartits per tot el territori de Catalunya.

 

Els CDIAP són públics o concertats i el servei que presten és gratuït per a les famílies. S’hi pot accedir per indicació o derivació d’algún altre dispositiu assistencial d’Atenció a la infància o bé, directament, posant-se en contacte amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família.